vrijdag, juli 02, 2010

Yijing-cursus

Harmen van het I-Tjing Centrum Nederlandsite heeft ons onlangs 'ingewijd' in de Yijing (ook wel geschreven als 'I Tjing' of 'I Ching'). In een eerste les kregen we een historisch overzicht en een introductie in de werking van de trigrammen, en in de tweede les werd ons huiswerk -een vraag waarvan we geprobeerd hadden, er een antwoord op te verkrijgen via de Yijing- besproken; ook dat was uitermate leerzaam.

Al met al was iedereen zó enthousiast dat Harmen is gevraagd om de lesstof verder uit te diepen middels een voortzetting van de cursus, en hij vond het leuk genoeg om dat inderdaad te doen.

Nu wás het de bedoeling om al meteen in juli verder te gaan, maar het bleek erg moeilijk om agenda's op elkaar af te stemmen. Er is dan ook overeengekomen met Harmen dat we in september de draad weer oppakken. Er zal begonnen worden met een korte herhaling van het eerder geleerde zodat we onze kennis kunnen opfrissen en om geïnteresseerden de gelegenheid te geven om alsnog in te stromen.

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij mijmail.

Overigens: je hoeft niet per sé leerling van de School van de Kraanvogel te zijn!