dinsdag, juli 13, 2010

Neigong Jing - deel #1

Van de Neigong Jing is er op het hele internet maar één posting van in het Chinees te vinden en één op een  westerstalige site; en in boeken vind ik -em al helemaal niet terug.
Toch is het blijkbaar een belangrijke tekst waar veel uit wordt geciteerd door Chinese meesters; je komt vervormingen ervan (of is het andersom?) tegen in Tai Chi-geschriften en in het Engels zijn er enkele vertaalde stukjes te vinden met een hele hoop persoonlijke interpretatie er omheen. Maar nergens kom ik informatie tegen over de achtergrond of historie van deze tekst.


Hieronder volgt een eerste, zeer rudimentaire (en dus nog in krom Nederlands), versie van mijn poging tot vertaling.
1.- Voor de overdracht van neigong zijn de meridianen zeer belangrijk; zonder kennis van de meridianen en het dan tóch toe willen passen, dan is het zonder voordeel en zal schadelijk zijn.
2.- Het Geschrift over Neigong
Het kan toch zeker niet zo zijn dat voor iemand, die de weg der meridianen bestudeert, de meridianen niet duidelijk zijn? Laat staan bij de oefening in neigong!
3.- Het niet begrijpen van de meridianen is net zoiets als oefenen in boogschieten en je grip op de boog verliezen; dit kan ècht niet!
4.- Om introspectie mogelijk te maken en de Dao te vervolmaken moet men terugkeren naar onderzoek ervan door observatie; pas dán heeft het zowel body als functionaliteit.
5.- Met de Ren-meridiaan voor en de Du-meridiaan achter circuleert qi rollend om-en-om; fajing volgt van jing naar chi, die twee punten.
6./7.- Qi komt samen in het dantian en golft opwaarts naar mingmen; volgt de Dumai die door weilü gaat door de ruggegraat rechtstreeks omhoog naar niwan; daalt naar yinjiao in het midden van de mens; volgt de beweging van zijn oorspronkelijke aard; de Renmai volgend die neerdaalt in dit gelaagde gebouw; en keert terug naar qihai.
8.- De twee meridianen draaien op- en neerwaarts rond als een cirkel; aan de voorzijde naar beneden, aan de achterzijde naar boven, continu en zonder onderbreking.
9.- Jing is het acupunctuurpunt jianjing dat op de schouder in een verdieping ligt en dat dus deel uitmaakt van de voet-shaoyang-Galblaasmeridiaan.
10.- Chi is het acupunctuurpunt quchi dat, wanneer je buigt, in een verdieping op het uiterste van de zijwaartse lijn ligt en dat deel uitmaakt van de hand-yangming-Dikke Darmmeridiaan.
11./12.- De Dikke Darmmeridiaan gaat Aarde binnen, Aarde geeft geboorte aan Metaal; wanneer hand- en voet-shaoyang, voet-yangming en yangwei samenkomen en de Vijf Organen binnengaan en met elkaar verbinden is het hele lichaam een plaats voor fajing.
13.- Guiwei doet de qi stijgen, het dantian raffineert tot shen, qi daalt in hai, licht verzamelt in tianxin.
14.- Guiwei is het acupunctuurpunt changqiang.
15.- De weg van guqi gaat lichtjes omhoog, zhen qi stijgt op natuurlijke wijze.
16./17.- Wat het dantian betreft, dat is de binnenkant, onder de navel, van chongmai (die omhoog gaat naar baihui en neerdaalt in huiyin) en daimai (de meridiaan die eenmaal rond het midden gaat).
18.- Voor mannen is het waar de 'Residentie van Jing' is, voor vrouwen is het waar de baarmoeder is; het is de plaats waar de ademhaling wordt gereguleerd, waar de jing wordt gesolidifieerd om de Nieren te versterken en waar de shen wordt geraffineerd.
19.- Het midden van de onderbuik is qihai, het midden van het voorhoofd is tianxin; de qi ervan vult naar binnen, de vorm straalt naar buiten.
20./21.- Nu de meridianen duidelijk zijn moeten we als volgende de constructie bekijken. Wat betreft de constructie is een basiskennis ervan noodzakelijk;
22.- ...als dit niet duidelijk is dan is ook [de uitleg over, kennis van] de meridianen aan dovemansoren besteed.
23.- Het hoofd moet rechtop zijn en omhoog rijzen, de schouders op gelijke hoogte en afgestreken, de borst omvattend en gesloten, de rug vlak en recht.
24./25.- Doe het hoofd rechtop, richt de nek opwaarts, maak keel en hals leeg, een krachtige gezichtsuitdrukking met lichtjes gesloten kaken, ontspan de schouders en laaat de ellebogen neerhangen en de schouders op natuurlijke wijze levendig, ontspan de onderbuik, de borst moet omvatten.
26.- De vorm oogt zwak door de vlakke rug en het lichte lichaam; dit zijn de ware keypoints van deze positie.
27.- De voeten moeten vast zijn en stabiel; de knieën moeten licht gebogen blijven; het kruis moet diep en verborgen zijn; de ellebogen moeten open en uitgespreid zijn.
28.- Als de voeten stappen moeten de knieën lichtjes gebogen blijven.

wordt t.z.t. vervolgd