vrijdag, juli 30, 2010

Opmerking #1

Als je een gecompliceerde techniek ziet die je zelf óók wilt kunnen, ga dan niet oefenen en oefenen en oefenen tot je -em kunt repliceren.
Ga in plaats daarvan die techniek bestuderen tot je haar kunt ontleden in basiselementen; álles is, uiteindelijk, gewoon basis.

Het is aan jou om uit te vinden hóe.