maandag, september 05, 2011

Een nieuw begin

(klik voor groter)
Het is september en dat betekent dat we een nieuw seizoen zijn ingegaan; en met dat seizoen is er een belangrijke verandering: we hebben een nieuwe studio! ...en je komt er een stuk fitter aan want het is één trap minder.
Het was even kantje-boord of we het zouden halen maar uiteindelijk zijn we net op tijd over; alleen doet de bel het nog niet maar dat ben je wel gewend...

Zonder de hulp en inzet van een groot aantal leerlingen was dit niet mogelijk geweest dus vanaf deze plek: iedereen hartelijk bedankt! We zullen binnenkort een workshopje draaien voor iedereen die geholpen heeft, bij wijze van 'dankjewel'.

Tot snel in de nieuwe ruimte!

vrijdag, augustus 12, 2011

Vakantie

Zoals elk jaar is de School van de Kraanvogel gesloten gedurende de volledige maand augustus; ik zie jullie graag weer zodra de maand 'september' heet!

woensdag, juni 29, 2011

Vooraankondiging workshop 'het verhaal van de 108-vorm'

* deze workshop is voorbehouden aan leerlingen van de School van de Kraanvogel en genodigden

Voor de leerlingen van de School van de Kraanvogel die tevens de 108-vorm Yang-stijl Tai Chi bij ons hebben geleerd (of aan het leren zijn) komt er omstreeks eind juli een twee middagen durende workshop over de toepassingen van de 108-vorm Yang-stijl Tai Chi. Het is de bedoeling dat die twee middagen in één weekend plaatsvinden zodat de informatie vers blijft en goed aan elkaar gekoppeld kan worden.

We gaan in deze workshop de volgende twee onderwerpen bestuderen:
1. hoe onderzoek je de oude vormen?
- aan de hand van de 108-vorm gaan we de onderzoeksmethode leren die je helpt elke vorm die je geleerd hebt of nog gaat leren te analyseren. Zoals je weet werkt deze methode alleen bij de oude vormen. We hebben het in de lessen al over deze methode gehad (de A-B-C methode) maar nu ga je er echt in getraind worden.
2. hoe werkt dat in de 108-vorm Yang-stijl Tai Chi?
- we gaan in een workshop van vier uur het eerste deel van de 108-vorm leren als tweepersoons-schijngevecht.
Hoewel deze methode interessant is voor beoefenaren van alle stijlen waarin vormen worden geoefend is deze workshop uitsluitend ingericht voor onze eigen leerlingen. Elke school doet de vorm, en de vormgevingen, weer nit iets anders en in deze workshop wil ik gewoon even door kunnen stomen.

Wat onze eigen leerlingen betreft: het moge vanzelf spreken dat je de 108-vorm reeds moet beheersen. Bij twijfel kun je even met mij overleggen.

Het kan heel goed zonder maar het helpt als je voor deze workshop mijn laatste boek hebt gelezen.

FAQ:
- Ja, het is mogelijk om alleen aan één van de twee middagen mee te doen. De kosten komen dan op 2/3e van het totaalbedrag.
- Ja, er komt begeleidend fotomateriaal zodat je het geleerde niet meteen weer vergeet.
- Nee, je kunt het boek niet bij mij kopen. Maar hier wel.
- Ja, je kunt suggesties doen betreffende de datum; je staat wel sterker als je die suggestie eerst met meerdere personen hebt overlegd en onder voorbehoud afgesproken.
- Ja, als leerling van de School van de Kraanvogel die niet deze vorm heeft geleerd is het toch mogelijk om als 'toehoorder' aanwezig te zijn. Je zit dan langs de kant en kunt aantekeningen maken. De kosten hiervoor zijn 1/3e van het totaalbedrag.
- Ja, het is toegestaan om opnames te maken, maar alleen als je ze toegankelijk maakt voor alle anderen (door ze op DVD te branden en uit te reiken aan de overige deelenemers of je opnames op Youtube te zetten voor mijn part).
- Nee, het is niet toegestaan dat die opnames door een 'buitenstaander' worden gemaakt: jij wil ze, jij maakt ze.
- ...en voor overige vragen: stel ze bij voorkeur tijdens een les zodat iedereen er meteen kennis van neemt maar je weet: antwoord krijg je altijd.

dinsdag, juni 28, 2011

Het oog van de naald

Een kort berichtje maar een Grote Boodschap: Mahinda is geslaagd voor zowel zijn acupunctuur- als zijn tuina-diploma. Héél knap, gefeliciteerd!

...en zelf heb ik ook mijn acupunctuurbrevet mogen halen, dus nou kan ik je eerst stukmaken en daarna weer in elkaar zetten :-)

vrijdag, juni 24, 2011

Closing the gap

De Tai Chi en Tit Khun zoals wij die beoefenen zijn 'dichtbij-stijlen': hoewel technieken ook op de twee andere afstanden worden gebruikt hanteert elk van deze twee stijlen een voorkeursafstand. Bij Tit Khun is dat de 'eerste deur' (schouder tegen lichaam), en bij 'onze' Tai Chi is het de 'tweede deur' (halve armlengte).

Hoewel er veel op en met die voorkeursafstanden geoefend wordt blijft het een groot probleem voor veel leerlingen hoe je om moet gaan met een 'schoppen en slaan'-tegenstander: hoe kom je met je dichtbij-stijl, euh, 'dichtbij'?

Weliswaar geef ik daar uitleg over maar we oefenen het nooit specifiek, en daar zijn twee redenen voor.

De tweede reden (de eerste is voor een ander verhaal) is hier de meest belangrijke: de korte afstand inzetten tegen een lange afstandsvechter is niet een kwestie van allemaal aparte probleempjes geoefend hebben maar van de moves er in hebben zitten, zowel fysiek als mentaal.

'Fysiek' wil zeggen dat je niet steeds allerlei deviaties gaat oefenen maar dat je gewoon steeds dezelfde basishandleing blijft herhalen; solo zowel als in je partnertraining. Alleen zó komt de flow van de handeling in je lichaam.
'Mentaal' betekent dat je blind vertrouwen hebt in je vaardigheid: niet nadenken over winnen of verliezen, maar geloven in je training.

Dat laatste, het mentale aspect van vertrouwen in en op wat je te leren krijgt, blijkt in deze tijd van haast en misleiding ('haast' want iedereen wil veel te snel denken dat-ie iets kan, en 'misleiding' want de doorsnee leerling baseert zijn vechtkunst-kennis op de acrobatiek uit films en de sportiviteit van de ring) het grootste probleem: door de haast om het geleerde te willen kunnen gebruiken wordt er niet genoeg tijd besteed om e.e.a. eerst te kunnen, er goed 'in' te hebben zitten; en door de misleiding door film- en sportgevecht-inzichten vergeten ze dat ze moeten vechten, niet mooie bewegingen maken en tikkertje spelen. 

Daarom is het des te leuker als blijkt dat er wel degelijk over je woorden wordt nagedacht en je een dergelijk mailtje krijgt:

"Hallo Roel,

Ik zit een filmpje te kijken over wing chun, en dit filmpje geeft precies aan waar het fout gaat, en over het overbruggen van de afstand waar jij het altijd over hebt. Het is wel mooi om te zien, omdat ik er veel in herken in waar jij steeds op wijst."

Feitelijk zegt die Wing Chun-leraar precies hetzelfde, vaak ook nog in precies dezelfde bewoordingen, wat ik ook steeds zeg. Alleen zou je bij ons niet horen over dat de elleboog gebogen blijft en dergelijke nadruk op losse delen, maar verwijzen wij meer naar totaalaspecten van de externe constructie en hoe je qi gebruikt om die constructie te handhaven. Sja, ieder zo zijn ding.

Maar toch, mooi filmpje. En dit is -em:Met dank aan de leerling in kwestie voor de linktip.

woensdag, juni 01, 2011

Happy Ending

Stel, je spreekt wat Chinees; je bent redelijk ingevoerd in de Chinese 'scene'; je weet wat af van Chinese massage en kunt die controleren op 'echtheid'.

...dan ga je toch gewoon zitten wáchten tot HIER een vacature voor komt?

Een theorie van Alles

Ten aanzien van stijlen komt het veel voor dat er inderdaad in technieken en stijlen wordt gedacht in plaats van in concepten: variaties van grijpen, slaan, trappen en werpen worden intensief en apart bestudeerd.

Volgens onze stroming is echter het enige echte verschil dat ertoe doet de gevechtsafstand: vecht de stijl op korte, middel- of lange afstand?

Als dat eenmaal bepaald is, is het vervolgens zaak om óp die voorkeursafstand te gaan werken met het enige gevechtsconcept dat er werkelijk toe doet: "het dantian moet voortdurend in beweging zijn". Uiteraard gaat het daarbij om het dantian van de ánder, dat onder ónze controle in beweging moet blijven. Het laat zich 'vertalen' naar het voortdurend in disbalans houden van de ander: door voortdurende druk uit te oefenen houd je zijn zwaartepunt net boven zijn voeten weg, en hij mag daar geen rustpunt in vinden.

Afhankelijk van je afstandsvoorkeur en -specialisatie oefen je vervolgens de bij jouw voorkeursafstand behulpzame en ondersteunende technieken. Alle technieken die hooguit wat frommelen op de plaats zonder de ander uit balans te houden kun je gerust verwerpen.

Met betrekking tot dit 'de druk erop houden' kom je drie conceptuele methodes tegen volgens welke je dit zou kunnen doen:
  1. receptief
  2. constructief
  3. circulair
'De druk erop houden' impliceert het opzoeken van de weerstand van de ander, en die vervolgens onder jouw controle geplaatst zien te krijgen. Het belangrijkste probleem dat je dan tegenkomt is de vraag: hoe ga je om met teveel tegendruk?

1. receptief
Het antwoord van 'onze' Tai Chi is receptiviteit: je blijft weliswaar voorwaartse druk genereren, maar dat doe je alleen daar waar je een doorgang (een 'gat') tegenkomt terwijl je binnen dezelfde handeling de volle ruimte geeft aan de tegendruk van de ander.

2. constructief
Het antwoord van de stromingen die het grote publiek als 'hard' of 'extern' bestempelt (maar die evengoed 'intern' kunnen zijn) zit in het opdrijven van de ander vanuit een voortdurend in stand gehouden lichaamsconstructie. En wanneer dan de tegendruk teveel mocht worden, dan stuiteren de beoefenaren van deze methode als vanzelf van de ander af om vervolgens opnieuw te beginnen met druk genereren vanuit een totaal andere invalshoek.

1. en 2. zijn dus verschillende manieren van omgang met de eigen lichaamsconstructie; bij 1. is er sprake van 'compressie - expansie' en bij 2. is er sprake van een voortdurend in stand gehouden constructie.

Als je deze twee combineert krijg je

3. circulair
Optimale lichaamsconstructie is altijd rond. Als je met deze ronde constructie een teveel aan tegendruk moet verwerken terwijl je niet kunt meeverplaatsen met de overdruk die je ondergaat (omdat je zelf ook aan het opdrijven bent), dan rol je als het ware vanzelf langs de ander af.
Deze methode zie je mooi terugkomen bij sommige scholen in Bagua.

Als je de bovenstaande dingen niet uitgelegd krijgt zul je oeverloos moeten oefenen in zus verdedigen tegen zo'n aanval; maar volgens ons idee is er niet veel meer dan er bovenop vliegen als het ware, en vervolgens de druk erop houden tot je hem kunt verslaan op de wijze die op dat moment en onder die omstandigheden maatschappelijk acceptabel is.

En zoals altijd geldt: het is makkelijk praten zodra je het over concepten hebt, want concepten zijn per definitie eenvoudig. Het vervolgens ook dóen, dáárin schuilt de moeilijkheid...