zaterdag, juli 31, 2010

"Tai Chi Comments: what the masters have to say"

Alweer bijna tien jaar geleden had ik het plan om een boek over Tai Chi te gaan schrijven. Ik vond dat ik daar veel onderzoek voor moest doen: welke soorten Tai Chi waren er, wat werd er gezegd dat Tai Chi überhaupt was, welke meesters waren er en wat was hun geschiedenis, wat stond er in de oude teksten en wat werd daarmee bedoeld, enzovoorts.

Zoals je weet: dit boek is nog niet klaar (sterker nog, ik moet er nog aan beginnen).

Nou zat ik zojuist op een oude harde schijf te rommelen waar ik niet meer van wist waarom ik die bewaard had, en moet je kijken wat ik vond: de compilatie die ik toentertijd begonnen was -en vanaf een bepaald punt niet meer heb bijgehouden- om dat boek te kunnen schrijven!

Het boek is er (nog) niet gekomen maar mijn Tai Chi is er destijds, door dit onderzoek, aanzienlijk op vooruit gegaan; en aangezien het morgen de laatste lesdag van dit seizoen is en ik dus nu een goeie bui heb: doe er je voordeel mee!

>>> Klik hier <<<
pdf-bestand, ong. 500 kB
Alleen bestemd voor eigen gebruik;
rechtstreeks linken niet toegestaan.

vrijdag, juli 30, 2010

Opmerking #1

Als je een gecompliceerde techniek ziet die je zelf óók wilt kunnen, ga dan niet oefenen en oefenen en oefenen tot je -em kunt repliceren.
Ga in plaats daarvan die techniek bestuderen tot je haar kunt ontleden in basiselementen; álles is, uiteindelijk, gewoon basis.

Het is aan jou om uit te vinden hóe.

donderdag, juli 22, 2010

Aard, Natuur en Intentie

Eén van de pluspunten van Tai Chi is dat het ontzettend analytisch is. Zo kwamen we gisteren tijdens de pushing hands-training over 'intentie' en 'wil' te praten, en met name over onze vaste uitspraak "yi shou dantian", 'de yi moet in het dantian bewaard blijven'. Wat is hier het nut van? Moet je yi, je 'intentie' of 'aandacht', niet voorwaarts worden gericht dan?
Onze ideeën met betrekking tot dit onderwerp zijn als volgt:

We moeten drie zaken onderscheiden.

1.- wat is de xing - 'Aard van de persoon'?
Als je vechtkunstlessen geeft blijken er, in de kern, in een stress- en conflictsituatie eigenlijk maar vier mensentypes te zijn:

A.- loopt vóóruit en duikt er kordaat bovenop, ongeacht het risico;
B.- stapt min of meer zijwaarts om het even te bestuderen en handelt van daaruit doelgericht en trefzeker;
C.- loopt àchteruit maar handelt vóóruit;
D.- bevriest.

Let wel, dit zijn basiskenmerken van je persoonlijkheid. Je kunt hieromheen trainen maar je zult het nooit kwijtraken; en als je helemaal in het nauw gedreven wordt is dit wat je van jezelf gaat tegenkomen, dus je kunt het maar beter van jezelf accepteren en ermee leren werken.

De 'vooruit-loper' is iemand die van nature de ander wil opdrijven en voortdurend onder druk wil houden. Erg prettig als je toch al de zwaarste en sterkste bent maar gevaarlijk als je dat níet bent; en die situatie komt iedereen wel eens tegen.

De 'opzij-stapper' is eigenlijk een soort van twijfelaar: voor- of achteruit gaan? Met als gevolg dat-ie vrijwel automatisch aan de zijkant belandt. Dit werkt in het leven zo, en in de vechtkunst is het niet veel anders. Denk eraan: 'aan de zijkant staan' is dus niet hetzelfde als 'buitenspel staan'; het betekent dat jij je ding kunt doen terwijl de ander nog voortdendert in zijn oude patroon.

Een 'achteruit-loper' is levensgevaarlijk als vechter: je denkt dat je -em kunt hebben en wilt hem opdrijven, maar dat is nu net zijn spel; hij gaat achteruit, geeft voortdurend toe en maakt dat jij in beweging moet komen; en onderschept vervolgens jouw handeling wanneer het hèm uitkomt.
Nadeel van een achteruit-vechter zijn is dat er maar weinig leraren zijn die 'achteruit gaan' als een positieve vaardigheid onderkennen, en je zult meestal jezelf hierin moeten scholen.

En een 'bevriezer', sja... daar kun je geen vechter van maken dus daar valt verder weinig over te zeggen.

NB. Soms loop je een school binnen waar gezegd wordt 'het moet zó'; waarmee bedoeld wordt dat je per sé altijd vooruit moet gaan, of juist altijd opzij moet stappen, enzovoorts.
Daar zijn minstens twee redenen voor. Het zóu bijvoorbeeld hebzucht van de leraar kunnen zijn omdat hij grote groepen wil hebben inplaats van individuen begeleiden: maar hoe kun je dertig leerlingen individueel begeleiden naar de aard van hun karakter? Dús laat hij iedereen op dezelfde manier bewegen en reageren: dat is makkelijk, lekker overzichtelijk èn iedereen heeft er een thuisgevoel ('zo zijn wij') bij.
Maar in principe geloof ik niet dat dit zoveel voorkomt en ga ik ervan uit dat elke leraar resultaten wil boeken, lees: leerlingen 'goed' wil maken. Als hij geld had willen verdienen was -ie wel een snackbar begonnen of een carrière in het bedrijfsleven aangegaan of zo.
Rest de tweede mogelijkheid: het is zo overgeleverd. Maar bedenk dan wel dat die overlevering ooit in gang is gezet door iemand die één van de bovenstaande karaktertypes was en die vervolgens ofwel zo is nagedaan door zijn leerlingen, ofwel heeft hij zelf verordonneerd 'zo moet het'. Maar er is niks op tegen om het ánders te doen.

Kijk bijvoorbeeld eens naar de onderstaande uitvoeringen van danbian:


Links zie je Chen Fake als representant van de bron van alle Tai Chi, de Chen-stijl. Is dat een goede danbian? Is de danbian van Yang Chengfu (tweede van links) dan verkeerd, immers, die is duidelijk anders (meer naar de zijkant gericht en uitgelijnd)? En als we naar twee rechtstreekse leerlingen van Yang Chengfu kijken, Dong Yingjie (derde van links) en Zheng Manqing (meest rechts) -beide meester in hun eigen recht- dan wijken zij niet alleen af van elkaar, maar ook van hun meester... en zij oefenden in dezelfde periode dus daar kan het niet aan liggen. Hoe kan dat dan?
Dat is mogelijk omdat in de tijd was Tai Chi nog gewoon een bundeling aan conceptuele handelingen was, vrij vorm te geven naar je eigen karakter en aard. Zoals mijn Tit Khunsite-leraar meneer Tan ooit zei: "Hoe het eruit ziet is niet belangrijk; als het werkt dan is het goed".

Precies zo bewegen als je leraar is alleen zinvol als je dezelfde bouw -fysiek maar zeker ook mentaal!- hebt áls die leraar. Precies zo bewegen als de bond het voorschrijft of zoals het op foto's van 'de meester' staat is killing voor je vaardigheid. Volg de principes en zoek je eigen weg: ken jezelfwiki.

2.- wat is de ziran - 'natuur van de handeling'?
Er zijn veel soorten handelingen in het leven, maar we hebben het hier over vechtkunst. En dan wordt het leven ineens prettig simpel want of een beweging nou vooruit, achteruit of opzij gaat, de natuur van de handeling die je doet is bij een vechtkunst áltijd vooruit, naar de ander tóe. Of je dat nou direct of indirect doet.
De vormgeving van je handeling is afhankelijk van het framework aan principes dat je hanteert.

3.- hoe ga je om met je yi - 'aandacht/intentie'?
Soms hoor je iemand zeggen dat al je focus en intentie als het ware in, of zelfs àchter, de ander moet zijn.
Dit is in tegenspraak met het gezegde "yi shou dantian", 'de yi moet in het dantian bewaard blijven'.

Als we er analytisch naar kijken is het sterke punt van een focus in of achter je doel uiteraard dat, áls je raakt, je ook wel heel erg hárd raakt. Maar je oefent geen krijgskunst omdat je succes hèbt, je oefent een dergelijke kunst om te bestuderen hoe je toch succes kunt hebben als de dingen mis dreigen te gaan.
Als je nu je focus in of achter je doel hebt, dan heb je je intentie dus in je extremiteiten: in je hand of voet. Dat betekent, omgekeerd geredeneerd, dat als het mis gaat (en 'anything that can go wrong, will go wrong'wiki) je relatief veel tijd nodig hebt om te recupereren en te switchen naar een volgende focus, lees: met je andere hand of voet handelen, wisselen van aanval naar verdediging (want lange afstandsfocus-stijlen kennen een onderscheid tussen aanval en verdediging), enzovoorts.

'Tai Chi is rond'
Nu is een kenmerk van de Tai Chi die wij beoefenen dat alle bewegingen rond zijn; er zijn geen uitgestrekte/overstrekte ledematen: Tai Chi werkt als een bal. Door middel van qi-training leer je 'vol' te zijn van binnen, en dat voelt altijd en per definitie alsof je een bal bent; die bal gooi je vervolgens tegen de ander aan langs datgene wat hij uitsteekt -arm of been- waardoor er twee dingen gebeuren: (1) op sommige plekken tegen de ander kun je doorbewegen, op andere word je afgestopt; en zo ontstaat jouw vormgeving. Dus niet 'jij hebt het idee voor deze of die handeling en probeert die vervolgens aan de ander op te leggen', maar je doet gewoon maar wat, je bent toch rond tenslotte, en laat de ander jouw actie, jouw vormgeving, creëren.

Die actie is echter nog zonder power, maar ook die power zet je niet zelf aan maar laat je door de ander gecreëerd worden: we zeggen dan "de ander vernietigt zichzelf via mij". Dit doe je door middel van (2) yi shou dantian: door je intentie voortdurend in je dantian te houden blijft ook je qi in je dantian. Als je goed geoefend hebt in 'staan' en mediteren en dergelijke heb je veel qi, dus er ontstaat nu redelijk wat 'ronde' (want als je iets comprimeert, 'samenbalt', wordt het altijd rond) compressie.
Als je nu jezelf tegen de ander aangooit èn die ander gaat ook nog eens druk op jóu uitoefenen neemt de compressie toe, en toe, en toe... tot de druk zó groot is dat er overdruk ontstaat, en dan 'ontploft' de boel.
Dit is een omschrijving, inderdaad, van de werking van fa jing, èn het is de belangrijkste reden waarom de yi in het dantian moet zijn en niet in of achter de tegenstander.

Dus: ken je eigen aard, begrijp de natuur van je handeling en oefen je om je yi in je dantian te houden.

Maar goed, praten is één en doen is twee. Makkelijk is het níet: ik kan er zelf maar een fractie van, dus kijk maar wat je ervan meepikt.

dinsdag, juli 20, 2010

Vernieuwd

Ik heb wat aan de website zitten werken. Je kunt nu uitgebreid lezen over de oude Tit Khunsite-stijl.

maandag, juli 19, 2010

Drie paatjes

Vroeger hadden we het over 'paatjes': de meesters uit Indonesië die Kuntao (de Chinese vechtkunsten in Indonesië) of Pençak Silat naar Nederland hadden gebracht. Niet elk van hen richtte een school op en diverse 'groten' gaven enkel les aan hun eigen kinderen of zelfs helemaal níet.
Hoe dan ook, er werd door ons met veel respect naar ze opgekeken, en typisch Indisch werden ze met 'pk' of 'paatje' aangesproken.

Wij waren toen jong, 'zij' waren -in onze ogen dan- al oud, "minstens tegen de vijftig"...

En kijk óns nou zitten:
V.l.n.r. George, Guus (rode stoel) en ik

George is de 'eerste leerling' van meneer Tan, mijn Tit Khun-leraar. Guus is 'tweede leerling'. Het was geweldig om bij elkaar te zijn: lekker eten uiteraard dankzij de kookkunsten van George's vrouw en veel, heel veel praten over 'vroeger' en over Tit Khun.

En naast de gezelligheid heb ik alweer, ook nu nog en na twintig jaar, veel wijsheid mogen ontvangen van mijn 'oudere broeders'.

Het was een goede zaterdag.

vrijdag, juli 16, 2010

Jeugdexamens

Sterre van zeven (rechts) wordt door Veerle van negen-
en-een-half door een partneroefening geloodst

Gisteren was de Grote Dag: de jeugdgroep in Best van de school van Petersite had examens!
De leeftijden liepen erg uiteen; Sterre bijvoorbeeld is de jongste met haar zeven levensjaren, terwijl Susanne alweer veertien is. Dus dan stel ik me maar voor dat ik samen in één groep zou oefenen met iemand van 98; dan zijn de verhoudingen weer duidelijk voor mij.

Er waren acht deelnemers, mooi verdeeld over twee niveau's: Sterre, Esmée, Kevin en Martine deden examen voor de Eerste Stap (gele sjerp) en het Tweede Stap-examen werd afgelegd door Elianne, Veerle, Colin en Susanne (oranje sjerp).

De Eerste Stap bestaat uit ye ma fen zong, lou xi ao bu en yü nü chuan suo inclusief de bijbehorende partneroefeningen; nu was het weten van de namen uiteraard net een stap te ver, maar uiteindelijk gaat het om wat je kúnt, niet om wat je wéét.

En de Tweede Stap draait volledig rond gao tan ma, ook weer inclusief bijbehorende partneroefening.

Het is altijd heel erg leuk om kinderen te examineren, juist omdat ze nog zo goed en rechtstreeks kopiëren; je weet zodoende dat er goed geoefend is als je door de bewegingen en eigen inbreng van de examendeelnemer heen de typische bewegingsdingetjes van de leraar herkent.
Nou, en dat zat wel snor!

Al met al heb ik naar een mooi examen mogen kijken; iedereen van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat en bedankt voor de getoonde inzet!

dinsdag, juli 13, 2010

Als je niet om jezelf kunt lachen...

...doen anderen het wel vóór jou.


Neigong Jing - deel #1

Van de Neigong Jing is er op het hele internet maar één posting van in het Chinees te vinden en één op een  westerstalige site; en in boeken vind ik -em al helemaal niet terug.
Toch is het blijkbaar een belangrijke tekst waar veel uit wordt geciteerd door Chinese meesters; je komt vervormingen ervan (of is het andersom?) tegen in Tai Chi-geschriften en in het Engels zijn er enkele vertaalde stukjes te vinden met een hele hoop persoonlijke interpretatie er omheen. Maar nergens kom ik informatie tegen over de achtergrond of historie van deze tekst.


Hieronder volgt een eerste, zeer rudimentaire (en dus nog in krom Nederlands), versie van mijn poging tot vertaling.
1.- Voor de overdracht van neigong zijn de meridianen zeer belangrijk; zonder kennis van de meridianen en het dan tóch toe willen passen, dan is het zonder voordeel en zal schadelijk zijn.
2.- Het Geschrift over Neigong
Het kan toch zeker niet zo zijn dat voor iemand, die de weg der meridianen bestudeert, de meridianen niet duidelijk zijn? Laat staan bij de oefening in neigong!
3.- Het niet begrijpen van de meridianen is net zoiets als oefenen in boogschieten en je grip op de boog verliezen; dit kan ècht niet!
4.- Om introspectie mogelijk te maken en de Dao te vervolmaken moet men terugkeren naar onderzoek ervan door observatie; pas dán heeft het zowel body als functionaliteit.
5.- Met de Ren-meridiaan voor en de Du-meridiaan achter circuleert qi rollend om-en-om; fajing volgt van jing naar chi, die twee punten.
6./7.- Qi komt samen in het dantian en golft opwaarts naar mingmen; volgt de Dumai die door weilü gaat door de ruggegraat rechtstreeks omhoog naar niwan; daalt naar yinjiao in het midden van de mens; volgt de beweging van zijn oorspronkelijke aard; de Renmai volgend die neerdaalt in dit gelaagde gebouw; en keert terug naar qihai.
8.- De twee meridianen draaien op- en neerwaarts rond als een cirkel; aan de voorzijde naar beneden, aan de achterzijde naar boven, continu en zonder onderbreking.
9.- Jing is het acupunctuurpunt jianjing dat op de schouder in een verdieping ligt en dat dus deel uitmaakt van de voet-shaoyang-Galblaasmeridiaan.
10.- Chi is het acupunctuurpunt quchi dat, wanneer je buigt, in een verdieping op het uiterste van de zijwaartse lijn ligt en dat deel uitmaakt van de hand-yangming-Dikke Darmmeridiaan.
11./12.- De Dikke Darmmeridiaan gaat Aarde binnen, Aarde geeft geboorte aan Metaal; wanneer hand- en voet-shaoyang, voet-yangming en yangwei samenkomen en de Vijf Organen binnengaan en met elkaar verbinden is het hele lichaam een plaats voor fajing.
13.- Guiwei doet de qi stijgen, het dantian raffineert tot shen, qi daalt in hai, licht verzamelt in tianxin.
14.- Guiwei is het acupunctuurpunt changqiang.
15.- De weg van guqi gaat lichtjes omhoog, zhen qi stijgt op natuurlijke wijze.
16./17.- Wat het dantian betreft, dat is de binnenkant, onder de navel, van chongmai (die omhoog gaat naar baihui en neerdaalt in huiyin) en daimai (de meridiaan die eenmaal rond het midden gaat).
18.- Voor mannen is het waar de 'Residentie van Jing' is, voor vrouwen is het waar de baarmoeder is; het is de plaats waar de ademhaling wordt gereguleerd, waar de jing wordt gesolidifieerd om de Nieren te versterken en waar de shen wordt geraffineerd.
19.- Het midden van de onderbuik is qihai, het midden van het voorhoofd is tianxin; de qi ervan vult naar binnen, de vorm straalt naar buiten.
20./21.- Nu de meridianen duidelijk zijn moeten we als volgende de constructie bekijken. Wat betreft de constructie is een basiskennis ervan noodzakelijk;
22.- ...als dit niet duidelijk is dan is ook [de uitleg over, kennis van] de meridianen aan dovemansoren besteed.
23.- Het hoofd moet rechtop zijn en omhoog rijzen, de schouders op gelijke hoogte en afgestreken, de borst omvattend en gesloten, de rug vlak en recht.
24./25.- Doe het hoofd rechtop, richt de nek opwaarts, maak keel en hals leeg, een krachtige gezichtsuitdrukking met lichtjes gesloten kaken, ontspan de schouders en laaat de ellebogen neerhangen en de schouders op natuurlijke wijze levendig, ontspan de onderbuik, de borst moet omvatten.
26.- De vorm oogt zwak door de vlakke rug en het lichte lichaam; dit zijn de ware keypoints van deze positie.
27.- De voeten moeten vast zijn en stabiel; de knieën moeten licht gebogen blijven; het kruis moet diep en verborgen zijn; de ellebogen moeten open en uitgespreid zijn.
28.- Als de voeten stappen moeten de knieën lichtjes gebogen blijven.

wordt t.z.t. vervolgd

woensdag, juli 07, 2010

Tai Chi Bal-training

Volgens het bijschrift op de websiteYouTube weegt deze bal 560 kilo (!). Ik zeg je: die tafel komt niet van de IKEA...

maandag, juli 05, 2010

Duurtraining 108-vorm

Afgelopen zaterdag was het dan zover: het was tijd voor de beloofde duurtraining in de 108-vorm Yang-stijl Tai Chi.

Onze duurtraining is gebaseerd op een verhaal over Yang Chengfuwiki, waarin door een ooggetuige wordt verteld hoe hij met een vriend 'de vorm' 12 keer liep. Dat is dus twaalf keer maal ongeveer een half uur per uitvoering: dan zit je op zes (!) uur continu.

Voor ons, sterfelijke mensjes, is drie uur echter al heel wat.

In die drie uur hebben we eerst tweemaal de vorm normaal gelopen en daarna een keer in 'fotografeer-tempo': elke positie wordt ongeveer drie, vier rustige ademhalingen aangehouden. Je kunt dan jezelf controleren op de manier die je wilt: je houding en constructie bijvoorbeeld, of -zoals ikzelf meestal doe- je ademhaling verder 'je voetzolen in' laten zinken.
Op deze manier duurt het volledig doorlopen van de vorm ongeveer een uur en ik kan je verzekeren: je staat te trillen op je benen en het zweet gutst aan alle kanten. Heerlijk.

En daarna hebben we uiteraard de drie uur volgemaakt met opnieuw de vorm in normaal tempo lopen. Overigens, voorgaande keren hebben we veel gespeeld met tempo-wisselingen; de complete vorm bijvoorbeeld een keer binnen de vijf minuten lopen, of hem lopen met een voortdurend 'laden - loslaten'. Maar er waren ditmaal een paar mensen bij die de vorm nog niet zo goed beheersten, en er waren mensen bij van de 'Kraanvogel'-school uit Best en ik wist niet of zij die tempowisselingen al eens een keer hadden geoefend.

In ieder geval was het weer ontzettend leuk en leerzaam om gedaan te hebben, en ik zie nu al uit naar de volgende duurtraining in december!

vrijdag, juli 02, 2010

Yijing-cursus

Harmen van het I-Tjing Centrum Nederlandsite heeft ons onlangs 'ingewijd' in de Yijing (ook wel geschreven als 'I Tjing' of 'I Ching'). In een eerste les kregen we een historisch overzicht en een introductie in de werking van de trigrammen, en in de tweede les werd ons huiswerk -een vraag waarvan we geprobeerd hadden, er een antwoord op te verkrijgen via de Yijing- besproken; ook dat was uitermate leerzaam.

Al met al was iedereen zó enthousiast dat Harmen is gevraagd om de lesstof verder uit te diepen middels een voortzetting van de cursus, en hij vond het leuk genoeg om dat inderdaad te doen.

Nu wás het de bedoeling om al meteen in juli verder te gaan, maar het bleek erg moeilijk om agenda's op elkaar af te stemmen. Er is dan ook overeengekomen met Harmen dat we in september de draad weer oppakken. Er zal begonnen worden met een korte herhaling van het eerder geleerde zodat we onze kennis kunnen opfrissen en om geïnteresseerden de gelegenheid te geven om alsnog in te stromen.

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij mijmail.

Overigens: je hoeft niet per sé leerling van de School van de Kraanvogel te zijn!